Autumn in Sörmland

fly agaric / Fliegenpilz / röd flugsvamp / Amanita muscaria
birchforest in autumn / Birkenwald im Herbst / björkskog på hösten
blackthorn / Schlehdorn / slån / Prunus spinosa
great woodpecker / Buntspecht / större hackspett / Dendrocopos major
fly agaric / Fliegenpilz / röd flugsvamp / Amanita muscaria